Ties van TiesGames komt zichzelf in Google op Bekendevloggers.nl tegen!

TiesGames op bekendevloggers.nl

Ties van TiesGames is heel erg benieuwd  wat hij tegenkomt als hij zichzelf gaat googlen. Naast oude vlogs en twitter berichten komt hij ook zichzelf op Bekendevloggers.nl tegen. Hij vindt het best wel dope om hierop te staan. Bedankt voor het compliment Ties! 

Afbeeldingen: YouTube kanaal TiesGames